Behandling af angst med Metakognitiv terapi

I min behandling med den Metakognitive metode lægger jeg stor vægt på respekt, fortrolighed og anerkendelse. Jeg vil gøre mit bedste for at du føler dig tryg i terapien.

Mit formål er at give dig indsigt i, at det er dine negative tanker, bekymringer eller grublerier, der gør at du mistrives, bliver syg og ude af stand til at leve det liv som du ønsker dig. I forløbet vil jeg præsentere dig for nogle metoder, der kan hjælpe dig med at få kontrollen over, hvordan du mindsker eller helt kan slippe dine bekymringer og grublerier.

Terapien handler ikke om, hvad du har oplevet tidligere, men vil være mere fremadrettet og give dig indsigt i og redskaber til, hvordan du tænker og hvilke tanker du vælger at give din opmærksomhed. Du lærer at håndterer dine negative tanker, som kan forhindre dig i at nå dine mål.

Din hjerne skal have ro til at restituere og hele sig selv, så du igen kan leve-frit uden mistrivsel, stress, angst eller depression. Derfor handler terapien om at reducere tiden brugt bekymringer og overvågning.

Angst:
Angst er ikke bare én og samme sygdom. Det er en tilstand, der kommer til udtryk på forskellig vis, afhængigt af vores tanker og fokus. Kilden er dog den samme: En alt for omfattende overtænkning og håndtering af tanker, følelser og kropslige symptomer.

Generaliseret angst:
Generaliseret angst er en tilstand præget af bekymringer, som medfører ængstelse, anspændthed, nervøsitet og uro, den angår ikke noget specifikt. Tilstedeværelsen af overdrevet angst og bekymringssymptomer har være til stede i minimum 6 måneder.

Fysiske symptomer:
Muskelspændinger, rysten, sveden, hjertebanken, mundtørhed, hurtig puls, svimmelhed, kvalme eller uro i maven.

Psykiske symptomer:
Koncentrationsbesvær, søvnbesvær, uvirkelighedsfølelse, frygt og dødsangst.

Socialangst:
Følelsen af at være uden for fællesskabet. Ilde til mode i andre menneskers selskab. Mængden af grublerier og spekulationer herom, kan udvikle sig til socialangst og vedligeholde denne.

Adfærd og symptomer:
Generthed, spekulationer (kan de lide mig, er jeg pæn nok, har jeg det rigtige tøj på, mon jeg siger det rigtige ol.), koncentrationsbesvær, frygt for/undgåelse af sociale arrangementer og forsamlinger. Utryg og utilpas i andres selskab.

Helbredsangst:
Opmærksomheden på eget helbred har taget overhånd. Mængden af bekymringer for sygdom og fokus på kroppens og sindets signaler på fysisk eller psykisk sygdom kan udvikle sig til helbredsangst (sygdomsangst).

Adfærd og symptomer:
Megen opmærksomhed på at scanne kroppen for symptomer, uregelmæssigheder og fornemmelser. Bekymringer og frygt for alvorlige og dødelige sygdomme. Læser og indsamler information om mulige sygdomme.

Panikangst:
Pludseligt opstået, voldsomme, intense og ubehagelige anfald af frygt opleves. Panikangst kan føles, som om kroppen er lammet eller det modsatte, som om den er klar til kamp eller flugt. Kroppen producerer store mængder Kortisol og Adrenalin til den maksimale energiudladning for at Urtidsmanden kan reagere hurtigt på farer og sikre sin overlevelse. Ved panikangst behøver der nødvendigvis ikke at være en reel ydre fare til stede. Selv om symptomerne føles meget ubehagelige, er det vigtigt at vide, at de ikke er farlige. Normalt forsvinder de mest intense symptomer i løbet af få minutter.

Fysiske symptomer:
Svimmelhed, opkastning, hjertebanken, følelsesløshed eller stikken i hænder og fødder, synsforstyrrelser.

Psykiske symptomer:
Frygt, dødsangst og bekymring for nye anfald.

Præstationsangst:
Nervøsiteten for at fejle bliver hæmmende for det, du skal. Angsten tager over og bliver styrende.

Symptomer:
Hænderne er svedige, benene ryster, pulsen er høj og du føler hjertebanken og kvalme, dette er nogle af de fysiske symptomer du evt. kan mærke. Nervøsiteten kan være så hæmmende psykisk, at du ikke kan huske, hvad du skal sige eller hvordan du skal handle i situationen. 

Metakognitiv terapi er yderst effektiv metode til, at få kontrollen tilbage og slippe overtænkningen på de tanker der er med til at fastholde angsten.

Lev-frit igen.

Metakognitivterapi ved mistrivsel som stress, angst og depression