Få værktøjer til at bearbejde depression

Depression
Depression er en tilstand af nedtrykthed, mangel på energi og drivkraft, uden nødvendigvis at kunne pege på en årsag hertil. Livet kan virke tungt og uoverkommeligt. Tankerne er negative og pessimistiske, ofte med en følelse af ikke at slå til.

Der er mange forskellige grader af depression. Lige fra tristhed til dyb fortvivlelse. Depression kan nedsætte livskvaliteten og i nogle tilfælde være stærkt invaliderende. Sygdommen kan gøre det svært at passe arbejde, studie og relationer.

Stressende, smertefulde eller skamfulde begivenheder går ofte forud for en depression. Hvis belastningerne og symptomerne varer ved mere end 2 uger, kan tilstanden udvikle sig til depression.

Psykiske symptomer:

Grublerier og negative tanker, følelsen af ikke at slå til, dyb tristhed, selvbebrejdelser, skyldfølelse og lavt selvværd. Nogle bliver irritable, trætte og opfarende. Der kan opleves selvmordstanker, det er meget vigtigt straks at søge læge, hvis dette er tilfældet.

Fysiske symptomer:

Betydelige vægt ændringer, hovedpine, brystsmerter, smerter i nakke samt ryg og mavesmerter, indre uro, rastløshed og søvnforstyrrelser.

Depression kan føre til, uafbrudte grublerier og bekymringer uden at finde løsninger. De negative tanker kører i ring og giver uro, angst og stress. Der er høj risiko for, at depression vender tilbage, hvilket blandt andet kan være genetisk bestemt. Det er derfor vigtigt at forebygge sygdommen. Metakognitive terapi har vist sig at være yderst effektiv til behandling og forebyggelse af depression.

Metakognitivterapi ved mistrivsel som stress, angst og depression