Natur og heste

Opmærksomhedstræning og fokus skift fra indre til ydre fokus, er en stor del af behandlingsmetoden.
Naturen eller hestene kan inddrages i terapien hertil og er et tilbud til dig der ønsker det.

Metakognitivterapi ved mistrivsel som stress, angst og depression